Merem Longsymposium

Onderwerpen


Leven met astma

Lieke Galema, ervaringsdeskundige

Ik neem de aanwezigen graag kort mee in mijn verhaal. Hierin stel ik centraal hoe ik om ben gegaan en omga met het hebben van astma. Ook zal ik inzoomen op mijn tijd bij Merem. Hoe kijk ik hierop terug en heeft het mij geholpen in mijn dagelijks leven. Belangrijkste woorden zijn: eigen invloed, voelkennis, verhouden tot en grote contrasten. En uiteindelijk een nieuwe balans.

 

 

Astma en zwangerschap

drs. Tessa Pletting, longarts i.o.
Hagaziekenhuis, Den Haag

Astma is de meest voorkomende chronische longaandoening tijdens de zwangerschap. Bij ruim een derde van de patiënten treedt verslechtering van astmacontrole op tijdens de zwangerschap. Een goede astmacontrole draagt bij aan betere zwangerschapsuitkomsten voor zowel moeder als kind. Met een goede (preconceptionele) counseling, eenduidige adviezen met betrekking tot veiligheid van medicatie en adequate monitoring zijn de uitkomsten voor zwangere vrouwen met astma over het algemeen goed. Een multidisciplinaire begeleiding kan hier belangrijk aan bijdragen.

Leerdoelen:
- Veilig voorschrijven van medicatie tijdens zwangerschap.
- Fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap en consequenties hiervan voor onder andere monitoring en
  diagnostiek van astma tijdens de zwangerschap.Astma: van baby naar adolescent

dr. Bart van Ewijk, kinderarts-pulmonoloog
Tergooi MC

Het onderwerp astma bij kinderen beslaat eigenlijk 3 periodes: 0-6 jaar, lagere school leeftijd en puberastma. In deze sessie worden de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten in de aanpak van behandeling in deze 3 verschillende fasen kort belicht. De omgang met pubers met astma en de transitie naar de zorg voor volwassenen zal extra worden toegelicht.


Leerdoelen: 
- Inzicht in het onderscheid tussen en kenmerken van de 3 verschillende leeftijdsfasen bij kinderen en jongeren met astma.
- Inzicht en kennis vergroten m.b.t. aanpak van pubers met astma in de dagelijkse praktijk, inclusief de transitie naar de zorg voor volwassenen.

 

 

Psychologische aspecten moeilijk behandelbaar astma. Hoe behandel je als er ook sprake is van psychopathologie?

drs. Judith Kruisselbrink, GZ psycholoog
Merem

Angst en depressie als gevolg van de ziekte en de beperkingen komen veel voor bij astma en kunnen worden behandeld als onderdeel van een revalidatietraject. Maar wat als er meer aan de hand is? Er is naast astma adhd, persoonlijkheidsproblematiek, dissociatie of trauma? Wat wordt dan de insteek van je psychologische behandeling en welke bewijzen zijn er voor de effectiviteit daar van?

Aan de hand van casuïstiek wordt uitleg gegeven over de inzet van  EMDR en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en wat probeer je te bewerkstelligen met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)? Dat laatste gaat u aan den lijve ondervinden.

Leerdoelen:
- U weet meer over het voorkomen van psychopathologie bij moeilijk behandelbaar astma.
- U weet meer over de casusconceptualisatie en psychologische interventies bij psychopathologie bij astma.
- U weet meer over het bewijs van de effectiviteit van de psychologische behandeling bij astma.