Merem Longsymposium

Interesse

Onderwerpen

 

PlenairMoeilijk behandelbaar astma in adolescentie

Dr. B.E. van Ewijk, kinderarts-pulmonoloog

Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het behandelen van adolescenten met moeilijk behandelbaar astma?
Wat zijn specifieke aandachtspunten in het omgaan met en begeleiden van adolescenten met moeilijk behandelbaar astma?
Hoe wordt transitie naar de zorg voor volwassenen vorm gegeven?

Leerdoelen:
- Specifieke behandeling van MBA bij adolescenten.
- Specifieke begeleiding van adolescenten met MBA.Moeilijk behandelbaar en ernstig astma in een Kenniscentrum voor Complexe Chronische longaandoeningen

Drs. I. Kok, longarts

Update over astma behandeling en de plaats van diagnostiek en behandeling in een kenniscentrum.

Wat doet u als u met uw astmapatiënt vastloopt in de behandeling?
Wat kunt u uw astmapatiënt bieden naast adequate medicatie?

Leerdoel:
- Na dit symposium heeft u inzicht in de aanvullende behandelmodules voor een patiënt met moeilijk behandelbaar of ernstig astma.

 


Psychologische aspecten van Astma

S. Maliepaard, GZ-psycholoog

Psychologische factoren kunnen een complicerende factor vormen in de behandeling van moeilijk behandelbaar astma. In deze sessie wordt uiteengezet wat hierover bekend is. Daarnaast zal worden geïllustreerd hoe bij Merem in de gespecialiseerde longrevalidatie op deze factoren wordt ingespeeld in de interdisciplinaire behandeling. Adviezen voor signalering van psychische klachten en verwijzing voor psychologisch onderzoek en behandeling zullen ook aan bod komen.

Leerdoelen:
- De deelnemer heeft kennis opgedaan over en is zich (meer) bewust van de rol van psychologische factoren in de behandeling
  van moeilijk behandelbaar astma.
- De deelnemer heeft kennis opgedaan over wat de meerwaarde kan zijn van gespecialiseerde longrevalidatie bij Merem als
  psychologische factoren een belangrijke rol spelen bij moeilijk behandelbaar astma.
- De deelnemer weet hoe bij patiënten met moeilijk behandelbaar astma psychische klachten gesignaleerd kunnen worden en
  waarheen zij de patiënt kunnen verwijzen.

 

 

Workshops

 

Ademhalen of adem ‘halen’? Oefen-Fysiotherapeutische behandeling bij astma

M. Bregman, fysiotherapeut en adem- en ontspanningstherapeut van Dixhoorn i.o.
S. Ligtenberg, Oefentherapeut Cesar en ademcoach

Eén van de meest voorkomende symptomen bij moeilijk behandelbaar astma is dyspneu. In deze workshop geven we inzicht in de verschillende vormen van benauwdheid, de diagnostiek en de behandeling van deze ademklachten. Daarnaast zullen we inzicht bieden in handvatten hoe de patiënt dit toe kan passen binnen het dagelijks handelen. Welke tools heb je nodig om adem ‘’halen’’ weer ademen te laten worden?

Leerdoelen:
- Na deze workshop heeft de deelnemer meer kennis m.b.t. verschillende vormen van benauwdheid, de diagnostiek en de
  oefen- en fysiotherapeutische behandeling van deze ademklachten.
- Na de workshop is de deelnemer in staat adviezen te geven en/of oefeningen toe te passen bij patiënten met ademklachten.

 

 

Casuïstiek bespreking, met ruimte voor eigen inbreng

N. Morelli, longarts
R. Asfazadour, longarts,
S. Maliepaard, GZ-psycholoog 
R. Koedam, intakerMeer informatie over deze sessie volgt z.s.m. 


 

Door te ervaren anders handelen, psychomotorische therapie binnen astmabehandeling

L. Bouwmeester, psychomotorisch therapeut

Door lichaamssignalen te herkennen en deze signalen te gaan koppelen aan emoties, gedrag en gedachten jezelf beter te leren begrijpen.

Leerdoelen:
- De deelnemer krijgt kennis en inzicht wat PMT is en hoe het ingezet wordt binnen de longrevalidatie.
- De deelnemer ervaart aan den lijve wat PMT inhoudt.

 

Wat vertelt dit potlood over mijn lichaamssignalen? Beeldend therapeutische interventies bij moeilijk behandelbaar astma

M. Derickx, beeldend vaktherapeut

Deze workshop laat zien welke plaats de beeldende vaktherapie heeft binnen de interdisciplinaire longrevalidatie bij Merem. Specifiek gaan we in op hoe beeldende materialen kunnen bijdragen aan het bewustworden van lichaamssignalen. Kennis over en het hanteren van deze signalen zijn nodig bij het omgaan met een chronische aandoening als astma. In de workshop gaan we onze eigen lichaamssignalen onderzoeken met het allerbekendste tekenmateriaal, namelijk het potlood.

Leerdoelen:
- Deelnemers weten wat de beeldend vaktherapeutische behandeling bij Merem inhoudt en kunnen er bij hun patiënten naar
  verwijzen.
- Deelnemers hebben door de opdracht zelf hun lichaamssignalen ervaren en hebben meer beeld bij dit middel t.b.v. verbetering
  van ziektemanagement.Niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining bij patiënten met astma

Dr. P. Klijn, klinisch inspanningsfysioloog

Benauwdheid is voor patiënten met astma een grote belemmering bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven en het kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. De lichamelijke fitheid kan daardoor snel verminderen. Lichamelijke training is de beste manier de fitheid weer op te bouwen. Echter, er is geen enkel trainingsprogramma dat werkt voor iedere patiënt met astma. Er zijn simpelweg te veel mediërende variabelen: o.a. astma-gerelateerd (specifiek en aspecifiek), psychosociale invloeden (cognities, motivatie, omgevingsaspecten), persoonlijke doelen van de patiënt.

Deze workshop gaat in op het gebruik van niet-lineaire periodisering, een strategie om training zodanig te organiseren zodat verschillende doelstellingen aanbod kunnen komen, en rekening houdend met belemmerende factoren. Kernbegrippen hierbij zijn: behoefte analyse, variatie, specificiteit, rustmomenten en monitoren. 

Leerdoelen:
- Kennisvergroting t.a.v. lichamelijke training van de individuele patiënt met astma.
- Kennisnemen van het belang van het optimaal gebruik van rustmomenten tijdens lichamelijke training.